محصولات مرتبط
# نام محصول کد کالا مدل کالا توان برق ورودی موتور ظرفیت پارچ نمایش محصول
1 شیکر دو قیف تک فاز S.65021022 SIRIO 2 230/50/1 100+100/0.14+0.14 watt/Hp تک فاز 14.000 r.p.m. 0.55*2 lt
2 شیکر تک قیف تک فاز S.65011022 SIRIO 1 230/50/1 100/0.14 watt/Hp تک فاز 14.000 r.p.m. 0.55 lt